Zadania zlecone realizowane w 2017 roku

Nazwa: Program "Klub 2"

 Zleceniodawca: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nowa inicjatywa

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu KLUB mieliśmy możliwość organizacji zajęć sportowych dla dzieci w dwóch sekcjach - żeglarstwo oraz narciarstwo wodne.
Głównym celem realizacji naszego zadania było przeprowadzenie 80 godz. treningowych, podczas których głównym celem było:
- Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- Wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- Wzbogacenie uczestników o nowe niespotykane przeżycia i przygody,
- Promowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia,
- Wprowadzenie zasad zdrowego współzawodnictwa,
- Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.


Uczestnicy będą mieli możliwość:
• Nauki podstawowych pojęć używanych w żeglarstwie, motorowodniactwie, ratownictwie,
• Prawidłowego posługiwanie się sprzętem żeglarskim, wodnym i środkami ratowniczymi,
• Nauki skutecznej współpracy w grupie, podczas zajęć, turniejów, zawodów i mistrzostw,
• Wprowadzenia zasad zdrowego współzawodnictwa sportowego i żeglarskiego, motorowodnego i wodnego,
• Startu w Regatach Polski Klasy OMEGA i Mistrzostwach Polski w Slalomie za motorówką.


  Nazwa: Szkoła Błękitnego Żeglowania

  Zleceniodawca: Gmina Miejska Złotoryja

  Impreza cykliczna, organizowana od 2008

 

Szkoła Błękitnego Żeglowania 2016 w oparciu o metodę żeglarskiego wychowania, pokaże uczestnikom starą szkołę hartowania żeglarskich charakterów. Program jest tak opracowany, aby uczestnicy mogli zdobyć doświadczenie żeglarskie i wodniackie. W trakcie ośmiu miesięcy uczestnicy będą mogli rozwijać swoją osobowość intelektualnie i fizycznie. Będą spotykać się raz w tygodniu na zajęciach teoretycznych. Spotkania odbędą się w pomieszczeniach klubu lub na Bazie operacji wodnych oraz a w weekendy  będą trenować na różnych akwenach wodnych.

      Program ma na celu podwyższenie poczucia własnej wartości, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy grupami rówieśniczymi. Akcja zwiększy również poczucie bezpieczeństwa uczestników. Uczestnicy nawzajem będą sobie pomagać w realizowaniu zadań. Będą zaznajamiać się ze sprzętem żeglarskim i motorowodnym oraz ze sprzętem pływającym jak i ratowniczym. Będą uczestniczyć w akcjach symulowanych przez instruktorów w celu właściwego wyszkolenia.

Forma działania to sprawdzenie od lat SZKOŁA ŻEGLARSKIEGO WYCHOWANIA, która polega na  śródrocznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie formy będą przeplatane zajęciami i konkurencjami sportowymi i żeglarskimi.

Przewidujemy:

- zorganizowanie zawodów narciarstwa wodnego,

- organizację szkolenia motorowodnego,

- przeprowadzenie nauki pływania na: nartach wodnych, wakeboard’zie, skimboardzie, parasailingu.

Uczestnicy będą uczyć się pływać na kajakach, żeglować na łodziach typu Omega i wezmą udział w prawdziwych regatach. W trakcie trwania programu uczestnicy będą zdobywać sprawności żeglarskie, które będą nagradzane na bieżąco. Cykl Szkoły Błękitnego Żeglowania to spotkania, na których dzieci szkolić się będą w wiązaniu węzłów, rozpoznawaniu chmur oraz locji, małej nawigacji.

Praca w wachtach i udział w pokonywaniu ciekawych konkurencji żeglarskich, wodniackich, ukształtuje u uczestników właściwe postawy.

Konkurencje  będą oceniane komisyjnie i sprawiedliwie nagradzane.

W miesiącu lipcu i sierpniu grupa siedmiu uczestników programu weźmie udział w Mistrzostwach Polski w Slalomie na nartach wodnych za motorówka organizowanych w Szczytnie.

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia sześciu wyróżniających się uczestników dyscyplinach żeglarskich weźmie udział w regatach po Wielkich Jeziorach Mazurskich, gdzie będzie mogła sprawdzić swoje umiejętności nabyte w trakcie prowadzonego szkoleni. Zaplanowana jest również rywalizacja uczestników w żeglowaniu, wyścigach motorowodnych, jazdy na nartach wodnych, wakeboardzie, bananie.


  Nazwa: Wachta 2016 - Powiatowy Turniej Ratowniczy i Sportów Wodnych o Błękitną Wstęgę Starosty Jaworskiego

  Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Jaworze

  Impreza cykliczna, organizowana od 2015

Powiatowy turniej ratowniczy i sportów wodnych o błękitną wstęgę Starosty Jaworskiego to po raz kolejny już cykl czterech weekendów podczas których 50 uczestników będzie rywalizować w trakcie zajęć prowadzonych nad wodą. Podczas każdego z weekendów uczestnicy turnieju będą zapoznawać się z tematyką ratownictwa wodnego oraz będą poznawać sporty, które mogą być uprawiane na wodzie oraz w jej pobliżu. Podczas zajęć z ratownictwa uczestnicy będą uczyć się jak reagować w sytuacjach, które mogą ich spotkać nad wodą, poznają również zasady bezpieczeństwa i będą doskonalić techniki ratownicze na wodzie. Część sportowa będzie polegała na nauce sportów wodnych, co w konsekwencji będzie prowadziło do poprawienia kondycji fizycznej młodzieży z miasta i powiatu jaworskiego. Odbiorcy będą współzawodniczyć w konkurencjach sportowych rozgrywanych na terenie zalewu Słup, Mściwojów jak i na terenach w okolicach powiatu Jaworskiego. Przeprowadzimy między innymi naukę pływania na nartach wodnych, wakeboard’zie, skimboardzie czy parasailingu. Zaplanowana jest rywalizacja uczestników w konkrecjach ratowniczych podczas wyścigów na łodziach motorowodnych, regat żeglarskich jak i jazdy na nartach wodnych, wakeboardzie i bananie.  


Zadania zlecone realizowane w 2016 roku

  Nazwa: Zejman 2016

  szkolenie śródroczne i treningi dla dzieci i młodzieży, udział w regatach i mistrzostwach motorowodnych

  Zleceniodawca: Gmina Jawor

  Impreza cykliczna, organizowana od 2014

Cykl szkoleniowo treningowy jest organizowany dla dzieci i młodzieży szkół jaworskich oraz członków klubu KŻ REDA. Program ten poprzez ciekawe konkurencje i w oparciu o metodę żeglarskiego wychowania jest tak opracowany, aby uczestnicy mogli zdobyć doświadczenie żeglarskie, wodniackie i motorowodne. Będą to organizowane treningi w pływaniu regatowym na jachtach żaglowych typu Omega. Treningi w wyścigach motorowodnych w „Formule Przyszłości H2O”, Treningi pływania za motorówką na nartach wodnych i waceboardzie. Przy realizacji programu uczestnicy będą mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w takich sportach jak żeglarstwo, windsurfing, sporty motorowodne. Będą rozwijać zdrowe patrzenia na świat, oraz zwiększą  poczucie własnego bezpieczeństwa.

Podczas 18 treningów zaznajomią się z uprawianiem dyscyplin sportowych takich jak kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, sporty motorowodne. Szkolenie uczestników programu będzie pracą systematyczna. W trakcie szkolenia uczestnicy będą brać udział w  zawodach, regatach i mistrzostwach. Treningi Żeglarski będą odbywać się nad otwartym w 2015 roku dla żeglarzy Zalewem Słup oraz  nad Jeziorem w Kunicach


  Nazwa: Rodzinne Mistrzostwa w Narciarstwie Wodnym i Sprzęcie pływającym o puchar Burmistrza Miasta Jawora

  Zleceniodawca: Gmina Jawor

  Nowa inicjatywa

„Rodzinne Mistrzostwa W Narciarstwie Wodnym i Sprzęcie Pływającym O Puchar Burmistrza Miasta Jawora” to impreza mająca na celu dalsze rozpropagowanie narciarstwa wodnego oraz naukę i doskonalenie jazdy na nartach wodnych i innym sprzęcie wśród mieszkańców Jawora. Przy jednoczesnym wpojeniu uczestnikom bezpiecznego uprawiania sportu na wodzie. Mistrzostwa będą trwały przez 2 weekendy, z czego przez pierwszy dzień kadra Klubu Żeglarskiego „Reda” będzie prowadziła dla wszystkich chętnych  ogólną naukę, szkolenie i treningi, zaś w sobotę i niedzielę odbędą się kwalifikacje oraz finały poszczególnych grup wiekowych. Pierwszy etap mistrzostw zostanie zorganizowany na początku sezonu natomiast drugi pod koniec  sezonu. Na treningach będą użyte dwie motorówki oraz inny sprzęt pływający. Mistrzostwa są organizowane już po raz kolejny i w tym roku zmieniamy trochę formułę mistrzostw. Chcemy w tym roku uaktywnić całe rodzimy Jaworzan. Najwyżej oceniane zostaną CAŁE RODZINY. To znaczy jeżeli będą startować tylko dzieci z rodziny to otrzymają ilość punktów za konkurencję i zostaną nagrodzone. Natomiast jeśli wystartują jeszcze rodzice tych dzieci to ilość punktów mnoży się podwójnie, a jeśli wystartuje z tej rodziny jeszcze kolejne pokolenie na przykład babcia lub dziadziuś to mnożymy punkty trzykrotnie. Ale punktacja nie jest w tych mistrzostwach najważniejsza, bo najważniejsza jest dobra zabawa i próba podjęcia rywalizacji przez całe rodziny.


 Nazwa: Dolnośląski Pięciobój Wodny

 Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 Nowa inicjatywa

 

Dolnośląski Pięciobój Wodny to cykl 5 spotkań promujących aktywny sposób spędzania wolnego czasu nad wodą połączony ze współzawodnictwem sportowym. Każdy z 5 weekendowych spotkań zostanie opatrzone inną dyscypliną sportową oraz zorganizowany będzie nad innym akwenem Dolnego Śląska. Odbiorcami Pięcioboju będą dzieci i młodzież szkolna. Przewidujemy start 40 uczestników w każdej z dyscyplin, co oznacza maksymalną liczbę uczestników: 200os. Dolnośląski Pięciobój Wodny jest imprezą otwartą, uczestnicy mogą brać udział w jednej dyscyplinie lub kilku. Ważne jest, iż uczestnikiem pięcioboju może zostać każde dziecko zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska, bez względu na posiadające umiejętności w poszczególnych dyscyplinach. Zajęcia będą prowadzone w grupach pod okiem instruktorów. Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała grupa ratowników. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona od maja oraz bezpośrednio na miejscu rozgrywek.

Cykl pięcioboju będzie składał się z:

- olimpiady kajakarskiej – Mściwojów,

- regat żeglarskich – Słup,

- zawodów narciarstwa wodnego – Złotoryja,

- zawodów w wakeboardzie – Kunice,

- regat motorowodnych – Bolesławice.


  Nazwa: Wimpel 2016

   Wieloetapowe Mistrzostwa w Ratownictwie Motorowodnym młodzieży klas o profilu wojskowym

  Zleceniodawca: Ministerstwo Obrony Narodowej

  Impreza cykliczna, organizowana od 2014

Wieloetapowe Mistrzostwa w Ratownictwie  Motorowodnym organizowane już po raz trzeci przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Przedsięwzięcie to łączy sport motorowodny z elementami ratownictwa wodnego. Konkurencje Mistrzostw obejmują:

1. Wykonanie na czas przejazdu skuterem wodnym oraz łodzią otwartopokładową i łodzią pneumatyczną typu RIB.

2. Wykonanie zadania z zakresu ratownictwa i ewakuacji osób zagrożonych z akwenu wodnego.

3. Udzielenie pierwszej pomocy paramedycznej.

Do tak specjalistycznych zawodów uczestnicy muszą się przygotować, gdyż mało osób jest przeszkolonym,  w jednakowym stopniu, do profesjonalnego prowadzenia łodzi motorowych i ratownictwa wodnego. Przed mistrzostwami zostanie przeprowadzony cykl zajęć doskonalących, obejmujących przygotowanie specjalistyczne do startu w opisanych wyżej konkurencjach. 

Wieloetapowe mistrzostwa w ratownictwie  motorowodnym  młodzieży klas ogólnokształcących o profilu wojskowym oraz członków stowarzyszeń techniczno – obronnych i innych, rezerwistów, zakończony mistrzostwami pn. „WIMPEL 2016”  to organizowany  po raz kolejny cykl  wieloetapowych mistrzostw w sporcie motorowodnym i ratownictwie na wodzie, rozgrywanych wg ustalonego harmonogram. Przewidywana liczba uczestników 80 osób