Zarząd

skład zarządu do roku 2012:

Prezes / Komandor: Grzegorz Dyjas

V-ce Prezes: Mirosław Niemczuk

V-ce Prezes: Regina Murzicz

Sekretarz: Jolanta Dyjas

Skarbnik: Zbigniew Golec

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Zdzisław Iwiński

Członkowie: Katarzyna Kozajda, Tadeusz Stasiewicz